Privacyverklaring

 

De vereniging Zeg Neen Tegen Drugs neemt de bescherming van persoonsgegevens en privacy serieus.

Ons privacy beleid behandelt hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, evenals uw rechten over uw gegevens.

WIE VERZAMELT UW GEGEVENS

 

De verantwoordelijke voor het verzamelen van uw gegevens is:
 
Zeg Neen Tegen Drugs VZW
Onze-Lieve-Vrouwestraat, 114
2800 Mechelen
KBO: 1007205537
 
De vereniging kan worden gecontacteerd via info@zegneentegendrugs.be

 

HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

 

Wij verzamelen enkel de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft meegedeeld.

WANNEER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

 

• Als u een formulier invult op onze website (contactformulier, een gift doen, abonneren op de nieuwsbrief, enz.);

• Bij een persoonlijk contact: bijvoorbeeld op onze informatiestanden of evenementen;

• We verkrijgen ook informatie wanneer u met ons communiceert op sociale media. Afhankelijk van de instellingen die u voor deze diensten heeft gekozen, bent u altijd vrij om uw instellingen op dit gebied aan te passen.

• Uw bankgegevens worden ook verzameld wanneer u een donatie doet of wanneer u lid wordt van de vereniging.

Uw persoonlijke gegevens worden, afhankelijk van het geval, verwerkt op basis van:

  • uw toestemming;
  • een contractuele relatie
  • een wettelijke verplichting
     

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT "ZEG NEEN TEGEN DRUGS"?

 

Wij verzamelen enkel de persoonlijke gegevens die nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de vereniging.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn:

•                   Naam

•                   Voornaam

•                   Geslacht

•                   Taal

•                   Geboortedatum

•                   Adres

•                   E-mailadres

•                   Telefoon- of Gsm-nummer

•                   Bankrekeningnummer

 

Evenals diverse gegevens voor administratief beheer en categorisaties.

Met betrekking tot organisaties, bedrijven, vakmensen of leveranciers waarmee wij een samenwerking tot stand brengen, verzamelen wij, naast de hierboven genoemde gegevens ook de bedrijfsgegevens zoals btw-nummer of ondernemingsnummer, evenals de contactgegevens van de contactpersonen van de rechtspersoon (naam, functie, telefoonnummer, enz.).

WAAROM WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?


We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens enkel met het volgende doel:

- te reageren op uw informatieaanvragen;

- u preventietools te leveren wanneer u ze besteld heeft en de opvolging hiervan te verzekeren;

- u uit te nodigen voor onze evenementen;

- schenkers en leden of sympathisanten te bedanken of uit te nodigen en hen op de hoogte houden van de acties;

- opvolging van de voorstellen om vrijwilliger te zijn;

- u onze nieuwsbrief te sturen.

 

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld, aangegeven in het vorige punt, of zo lang als nodig is om aan alle geldende wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Uw gegevens over onze publicaties worden zonder uw toestemming niet langer dan 3 jaar bewaard.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

We verkopen, geven of verhuren uw persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid.

Afhankelijk van de beschouwde verwerking, worden uw gegevens beheerd door de vereniging of door onze technische dienstverleners in onder aanneming die zelf onderworpen zijn aan strenge verplichtingen op het gebied van beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

 

ZIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG?

 

Uw gegevens worden veilig behandeld.

Om dit doel te bereiken, gebruiken we technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw gegevens op de juiste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Deze technologieën en maatregelen worden periodiek getest en waar nodig aangepast.
 

JOUW RECHTEN

 

U heeft de volgende rechten:

• toegang tot uw gegevens;

• rectificatie van uw gegevens bij fouten of onjuistheden;

• intrekking van uw toestemming;

• of, in sommige gevallen, het wissen van uw gegevens.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:

 

- een e-mail sturen naar info@zegneentegendrugs.be

- ofwel, een brief sturen naar 
Zeg Neen Tegen Drugs
Genèvestraat, 10/94
1140 Brussel

 

Gelieve uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van uw aanvraag te specificeren.

We verbinden ons ertoe binnen 30 dagen te reageren op elk verzoek om informatie of wijziging met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we ontvangen van een betrokkene of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

 

SERVERS, WEBSITE EN COOKIES:

 

Onze servers zijn beveiligd en bevinden zich in Europa.

Onze website gebruikt geen cookies voor marketing of reclame (diegene die we gebruiken zijn alleen bedoeld voor de goede werking van de website en u de beste ervaring te geven).

 

We herinneren u er voor alle praktische doeleinden aan dat u bezwaar kunt maken tegen het plaatsen van cookies door uw browser te configureren.

 

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN? 
 
Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@zegneentegendrugs.be  
 

Indien u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

AANPASSING

 

Houd er rekening mee dat deze privacypagina te allen tijde door de vereniging kan worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of technologische ontwikkelingen.

 

In dat geval zal de datum van de update duidelijk onderaan deze pagina worden vermeld.

 

Mocht u na het lezen van deze privacypagina nog vragen hebben hierover, neem dan gerust contact met ons op via info@zegneentegendrugs.be of ons contactformulier.

 

LAATSTE UPDATE: 20/06/21